آذر ۹, ۱۳۹۵
bigdata-624x414

مدل سازی فرآیند چیست؟

امروزه بحث شناسایی و مدلسازی فرآیندهای سازمانی، بحثی است که در بسیاری از سازمان‌ها با ابعاد کوچک و بزرگ مطرح است، مباحث مدیریت و مدل سازی فرایندهای سازمانی می‌تواند به عنوان عامل مهمی در موفقیت کسب وکار سازمان‌ها در نظر گرفته شود.
آذر ۷, ۱۳۹۵
Royalty-free financial 3d computer generated clipart picture image of a silver person pushing up the last column on a bar graph chart, symbolizing effort and success.

مزایای راه اندازی سیستم BPMS در سازمان ها

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) هسته اصلی کسب و کار سازمان محسوب می شوند. سازمانها در گذشته برای هرکدام از فرآیندهایشان، سیستم‌های جداگانه‌ای در محدوده آن فرآیند تهیه می‌کردند که به سیستم‌‌های جزیره‌ای معروفند. مشکلات اساسی که به مرور زمان با این نوع نگرش بروز نمود عدم امکان ارتباط این سیستم‌‌ها با یکدیگر می‌باشد و بدلیل طراحی سیستم‌ها در مورد تنها یک بخش منفک شده از سازمان، اهداف کلی سازمان به نحو مطلوب برآورده نمی‌شوند. بدین ترتیب ایده سیستم‌های یکپارچه سازمانی شکل گرفت.
آذر ۷, ۱۳۹۵
process

تفاوت BPM و BPMN و BPMS چیست؟

BPM مخفف عبارت Business Process Management است به معنی مدیریت فرایندهای کسب و کار که شامل مفاهیم، متدها، تکنیکها برای طراحی، نظارت، پیکربندی، اجرا و آنالیز فرایندهای تجاری می‌باشد. بعبارت دیگر BPM پارادایمی مدیریتی است که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فناوری اطلاعات است.