خدمات ما

تحلیل وضع موجود فرآیندهای سازمان

در این فاز متخصصان تحلیل فرایند تیم فرایند ساز از طریق مصاحبه های حضوری و استانداردهای مستند سازی و همچنین چارچوب های خاص مورد نیاز سازمان اقدام به مستند سازی وضع موجود سازمان می نمایند.

مستند سازی و مدلسازی فرآیندها

در این گام مستندات حاصله از مرجله قبل در قالب شناسنامه های فرایندی استاندارد درآمده و برای هر فرایند با استفاده از زبان مدلسازی BPMN2 مدلی ایجاد می گردد. مستندات این فاز عنصر اصلی جهت تحلیل و ترسیم وضع مطلوب می باشند.

تدوین وضع مطلوب فرآیندهای سازمان

متخصصان فرایند ساز با تشکیل جلسات تخصصی عمومی و اختصاصی و همچنین با توجه به چشم اندازو اهداف سازمان، اقدام به ترسیم، مستند سازی و مدلسازی وضع مطلوب می پردازند.

سیستم اتوماسیون گردش های کاری

پس از تدوین وضع مطلوب در صورت نیاز سازمان متقاضی می تواند نسبت به مکانیزه سازی فرایندهای خود در سیستم "فرایند ساز" با سیستم های مشابه اقدام نماید.

اپلیکیشن مدیریت فرآیندهای کاری

با در اختیار داشتن اپلیکیشن موبایل فرایند ساز کارمندان شما می توانند در هر زمان و مکان به وظایف خود دسترسی داشته باشند و آنها را انجام دهند. پس دیگر نگران دوری کارمندان خود نخواهید بود.

مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار

تیم فرایند ساز علاوه بر خدمات اجرایی، جهت توانمندسازی هر چه بیشتر سازمان ها، خدمات مشاوره ای را در زمینه مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) و همچنین سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) ارائه می کند.

دوره های آموزشی فرآیندهای کسب و کار

برگزاری دوره های آموزشی معماری سازمانی، چارجوب توگف، چارچوب APQC PCF، مدیریت فرایندهای کسب و کار و همچنین Processmaker از جمله دوره های قابل برگزاری توسط تیم فرایند ساز می باشد.

نظارت بر استقرار سیستم های مدیریت گردش کارها

در صورتی که در حال پیاده سازی سیستم های مدیریت گردش کار در سازمان خود می باشید متخصصان فرایند ساز آماده اند تا در راستای اجرایی شدن هر چه بهتر این سیستم ها در کنار شما حضور داشته باشند تا شما از نتیجه نهایی کار اطمینان خاطر داشته باشید.