فرآیند ساز چیست؟
فرآیند ساز سیستمی جهت مدیریت فرآیندهای کاری موجود در سازمان است که بستری برای تحلیل، تعریف، مدیریت و اجرا فرایندهای کاری به سازمان ها ارائه می کند.فرآیند ساز جهت سهولت استفاده و دسترسی افراد سازمان به گردش های کاری، اپلیکیشن موبایل در نسخه های اندروید و iOS ارائه می کند. افراد سازمان از طریق اپلیکیشن موبایل می توانند به فرایندهای سازمان دسترسی داشته باشند و گردش های کاری سازمان از طریق اپلیکیشن انجام می شود و امکان کنترل و مدیریت فرایندهای سازمان به راحتی وجود دارد.

فرآیند ساز یکی از زیرمجموعه های شرکت پالاپال پرداز فارس می باشد.